Om vår historia

Om Sydöstran och Gota Media

Sydöstran

Sydöstran bildades av stenhuggare i Karlshamn 1903. Den hette då Blekinge Folkblad. Namnet ändrades 1921 till Sydöstra Sveriges Dagblad och 1973 till Sydöstran.

Tidningen ägdes av arbetarrörelsen ända till 1992. I dag ägs Sydöstran av Gota Media med 90,1 procent och arbetarrörelsen i Blekinge med 9,9 procent. Ledarsidan är socialdemokratisk, i övrigt är tidningen partipolitiskt neutral.

Sydöstran ges ut i Karlskrona, men är en tidning för hela Blekinge, med lokalredaktioner i alla Blekinges kommuner.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Anders Nilsson.

Gota Media

Sydöstran ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media